ما از ایده تا بهره برداری در کنار شما هستیم👋

کنترل‌اعداد

collaboration

کنترل‌اعداد، یک شرکت نرم افزاری ایرانی می‌باشد که با در اختیار داشتن تیم‌های حرفه‌ای زیر، ده‌ها پروژه را در سراسر ایران، خاورمیانه و اروپا با موفقیت به بهره‌ برداری رسانده است:

  • طراحی ،تحقیق و توسعه UI,UX

  • توسعه‌دهندگان بک‌اند

  • توسعه‌دهندگان اپلیکیشن موبایل

  • توسعه‌دهندگان فرانت‌اند وب

victoryاگر می‌خواهید یک تیم متخصص برای انجام پروژه داشته باشید یا هر گونه نیاز نرم افزاری دیگری دارید، یک تماس تصویری با ما هماهنگ کنید تا در زمان تعیین شده در کنار شما باشیم!