ما از ایده تا بهره برداری در کنار شما هستیم👋

همه ی پست های چابک

اجایل یا توسعه چابک یک متود توسعه تکرار شوند است
چابک

سیستم توسعه نرم افزار اجایل یا چابک چیست؟ آیا در کنترل‌اعداد از اجایل استفاده می‌کنیم؟

توسعه نرم‌افزار اجایل(Agile) به گروهی از روش‌های توسعه تکرار شونده گفته میشود که در آن تیم‌هایی از حوزه‌های مختلف با هم کار می‌کنند تا نیازمندی‌ها و راه‌حل‌ها را ارائه دهند.

1401/10/7 - 2 دقیقه زمان برای خواندن

Share
Copy
1