ما از ایده تا بهره برداری در کنار شما هستیم👋

همه ی پست های نظرات

آقای امیرحسین روشن ضمیر، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ چمروش
نظرات

چمروش: سامانه هوشمند ثبت شناسنامه الکترونیکی فرش دستباف در بستر بلاکچین

چمروش: ابداع کننده سامانه هوشمند ثبت شناسنامه الکترونیکی فرش دستباف در بستر بالکچین

1402/01/17 - 0 دقیقه زمان برای خواندن

Share
Copy
1